Spor Kültür ve Sanat Müdürlüğü; 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları, mediko- sosyal,  sağlık , kültür ve spor daire uygulama yönetmeliği gereğince  öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama müdürlüğüdür.

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayakta tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

Üniversitemizin öğrenci toplulukları çalışmalarını Spor, Kültür ve Sanat Müdürlüğü’nden destek alarak yürütürler. Üniversite bünyesinde kurulan toplulukların yapacakları faaliyetlere destek vermek, üniversite içi ve üniversiteler arası katılımı sağlamak  SKS Müdürlüğünün başlıca amaçları arasındadır.

Müdürlük, Öğrenci konseyi seçimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlar, öğrenci konseyinin çalışmalarını denetler ve konseye gerekli desteği verir.   Öğrencilerimizin her türlü etkinliğinde yol gösterici ve düzenleyici bir yol üstlenmesinin yanı sıra öğrenci dilek ve şikâyetlerini Öğrenci Konseyi vasıtasıyla iletebildikleri tamamen öğrenci odaklı bir birimdir.

Etkinlikler kapsamında üniversitemize önde gelen kuruluşlardan konuşmacılar davet edilerek panel, söyleşi, konferans vb. etkinlikler düzenlemek ve davet edilen konukların konaklama, ulaşım ve diğer giderleri ile öğrencilerimizin diğer kurum ve kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılımların sağlanması, yol ve gündelik giderlerin karşılanması öğrenci koordinasyon kurulu  onayladığı takdirde karşılanmaktadır.

SKS Müdürlüğü her türlü öğrenci etkinliğini denetler, onlara olanaklar ölçüsünde gerekli desteği sağlar.  Üniversitemizde yapılacak sosyal, kültürel faaliyetlere ve spor müsabakalarına üniversitemiz öğrencilerin katılımının sağlanması ve öğrenci topluluklarının denetim, kuruluş, güncelleme ve etkinlik evraklarının takibini ve sonuçlandırılmasını yapar. Üniversitemizdeki aktiviteleri mevcut topluluklar üzerinden yürütme görevini yerine getirir.